Alle in de Cloud, lokaal of een combinatie van die twee (hybride)? De impact van de keuze  is groot. Alles lokaal hebben geeft meer (gevoel van) grip op wat, waar en hoe gebeurd. En daarbij de verantwoordelijkheid om dit ook zelf te realiseren. In de Cloud betekent dat voldaan moet worden aan de eisen die de Cloud leverancier stelt  voor het draaien van  applicaties en dataopslag. Ook zal de afgesloten SLA moeten voldoen aan de eisen van uw bedrijfsvoering. 

Cloud IaaS, PaaS en SaaS

Bij Cloud kunt u kiezen tot welk niveau uw bedrijf Cloud diensten afneemt: 

 • Infrastructuur as a Service (IaaS)
  • Afnemen van de infrastructuur tot en met de serverruimte in het datacenter alsook de lege serverruimte. Inrichten, onderhoud en beheer door het bedrijf zelf.
 • Platform as a Service (PaaS)
  • Zelfde als IaaS, maar nu verzorgt de leverancier de inrichting van de serverruimte inclusief beheer van het OS en middelware.
 • Software as a Service (SaaS)
  • Gebruiksklare software pakketten uit de Cloud zoals online Microsoft Office 365 en de beveiligingsoplossing Microsoft Sentinel

Cloud, lokaal of hybride?

Er kunnen redenen zijn waarom eenvoudigweg onderdelen niet in de Cloud kunnen zoals wetgeving, regulering of doordat applicaties niet kunnen draaien op de platformen van Cloud partijen. Veel bedrijven hebben daarom een hybride vorm: een gedeelte lokaal en een andere gedeelte in de Cloud. De wereld verandert snel en er is een duidelijk trend dat applicaties en oplossingen steeds meer vanuit de Cloud worden aangeboden. Regelmatig opnieuw beoordelen of in de Cloud of lokaal voor uw bedrijf de beste keuze is, is daarom aan te raden.

 

Aspecten voor kiezen in de Cloud of lokaal zijn: 

 • Controle: 
  • Lokaal: uw bedrijf bepaalt exact waar en hoe alles gebeurd. Ook dat uw bedrijf alles zelf uitvoert of (gedeeltelijk) de uitvoerende partijen aanstuurt. 
  • Cloud: de Cloud leverancier heeft 
 • Kosten
  • Lokaal: de kosten bestaan o.a. uit investeringen in hardware, software, serverruimtes, beheer en migraties. Hierbij zijn er dus regelmatig hoge eenmalige investeringen en onverwachtse kosten bij storingen en verwachtingen. Afhankelijk van de situatie van een bedrijf kunnen de kosten lager liggen dan bij Cloud
  • Cloud: de kosten verschuiven naar meer abonnementskosten en gebruikskosten afhankelijk ook van het gekozen type Cloud dienst.
 • Schaalbaar en flexibel
  • Lokaal: grote flexibiliteit in wat er gedaan kan worden, maar minder in schaalbaarheid.
  • Cloud: grote schaalbaarheid, maar wel in de modules en raamwerk van de geleverde Cloud diensten. 
 • Beveiliging
  • Lokaal: volledige keuze in welke beveiliging wordt uitgevoerd en waar de data wordt opgeslagen. 
  • Cloud:  de beveiliging wordt mede bepaald door de Cloud diensten als ook waar de data wordt opgeslagen. Wel kan ook de Cloud diensten juist heel consistente en hoge beveiliging leveringen.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Afhankelijk van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan lokaal of in de Cloud de voorkeur hebben. 

 

Advies, migraties en beheer

De redenen waarom bedrijven (onderdelen) wel of niet in de Cloud plaatsen zijn voor ieder bedrijf anders. Graag helpen wij onze klanten in het maken van deze afwegingen, migraties en beheer.